Hiện nay giới tính thứ ba có còn tồn tại không

rung tính và lưỡng tính có khác nhau không? Nếu có thì cấu tạo cơ quan sinh sản như thế nào?
Họ có thể sinh hoạt tình dục và sinh đẻ con cái như những người nam và nữ bình thường không?
Cảm ơn Tâm sự bạn trẻ!
Tâm sự bạn trẻ hiểu rằng bạn đang quan tâm đến khái niệm giới tính thứ ba cũng như các khái
niệm trung tính, lưỡng tính. Chúng tôi chia sẻ cùng bạn những băn khoăn này.
Bạn đọc thông tin về giới tính thứ ba, trung tính, lưỡng tính ở đâu? Bạn hiểu như thế nào về các
đặc tính sinh học của nam, nữ cũng như khả năng sinh sản, tình dục của nam, nữ?

Xem thêm về : massage gay
Bạn biết đấy, từ xưa đến nay nhắc đến giới tính là nhắc đến hai loại giới tính, bao gồm: giới
(tính) nam và giới (tính) nữ. Thực tế không có “giới tính thứ ba” nằm giữa giới (tính) nam và
giới (tính) nữ.  Đây là một cách gọi mang tính chất “nôm na” để chỉ những người có xu hướng
tình dục đồng giới. Nói đến đây thì bạn sẽ cần phải phân biệt được Giới tính và Xu hướng tình
dục.
– Giới tính được xác định dựa trên các đặc điểm sinh dục của một người (bao gồm: Thứ nhất là
kiểu gen – do nhiễm sắc thể giới tính quy định; Thứ hai là kiểu hình hệ thống cơ quan sinh dục
bên ngoài và thứ ba là kiểu hình hệ thống cơ quan sinh dục bên trong). Nếu cả ba yếu tố trên đều
thống nhất: ví dụ nam giới có nhiễm sắc thể giới tính XY, có hệ thống cơ quan sinh dục bên
ngoài bao gồm dương vật, tinh hoàn, bìu… và hệ thống cơ quan sinh dục bên trong gồm tuyến
tiền liệt, ống dẫn tinh, túi tinh…; còn nữ giới có nhiễm sắc thể giới tính XX, có hệ thống cơ quan
sinh dục bên ngoài bao gồm âm hộ, môi lớn, môi bé, âm vật… và hệ thống cơ quan sinh dục bên
trong bao gồm vòi trứng, buồng trứng, buồng tử cung, âm đạo… thì khi đó có thể xác định rất rõ
ràng giới tính của người đó là nam hay là nữ.
– Còn khái niệm xu hướng tình dục được xác định dựa trên đối tượng hấp dẫn tình dục của một
người, ví dụ, nam giới bị hấp dẫn tình dục bởi nữ giới hoặc ngược lại nữ giới bị hấp dẫn tình dục
bởi nam giới thì được gọi là xu hướng tình dục khác giới, còn nếu nam giới bị hấp dẫn tình dục
bởi nam giới và nữ giới bị hấp dẫn tình dục bởi nữ giới thì được gọi là xu hướng tình dục đồng
giới.
Một số trường hợp có bất thường về mặt giới tính từ trong quá trình bào thai (đó là có sự không
thống nhất trong ba yếu tố trên) nhưng không được phát hiện kịp thời mà được ghi nhận giới tính
dựa trên các đặc điểm sinh dục bên ngoài, ví dụ một em bé vốn có nhiễm sắc thể giới tính là XX,
có tử cung, buồng trứng nhưng lại có hình dạng cơ quan sinh dục bên ngoài bất thường: âm vật
phì đại giống dương vật, môi lớn môi bé dính liền giống như bìu… khiến người lớn lầm tưởng
giới tính của em là nam, nên đặt tên, nuôi dạy em giống như một bé trai, đến tuổi dậy thì mới
nhận thấy một số đặc điểm sinh dục ở em bất thường (ví dụ hình dạng lông sinh dục giống bé
gái, vú phát triển, không có yết hầu, không có khả năng cương cứng và xuất tinh…)… Những
trường hợp này được coi là bất thường/ khiếm khuyết về giới tính, chứ không xếp họ vào nhóm
giới tính thứ ba được, bạn nhé.

Chia sẻ về : sex gay boy

Họ cần có sự hỗ trợ về mặt y tế để được trả lại giới tính thật sự
(theo quy định của nhiễm sắc thể giới tính) hoặc phẫu thuật chuyển đổi sang giới tính mà họ đã
quen thuộc và mong muốn (như phẫu thuật tạo hình cơ quan sinh dục bên ngoài, điều trị nội tiết
tố….).