Cách quản lý rủi ro hiệu quả khi tham gia forex

Hãy làm nhà cái, đừng làm con bạc! Hãy nhớ, nhà cái chỉ là nhà thống kê rất giàu có mà thôi! Cần tiền để kiếm tiền. Mọi người đều biết điều đó, nhưng một người cần bao nhiêu để bắt đầu giao dịch kiến thức forex ? Câu trả lời phần lớn phụ thuộc vào cách bạn sẽ tiếp cận ngành nghề giao dịch mới.

Nó khác nhau với từng người. Các drawdown là một thực tế và SẼ xảy ra với bạn ở 1 vài thời điểm. Bạn càng thua lỗ nhiều, thì càng khó kiếm lại hòa vốn. Đây là toàn bộ lý do mà bạn nên làm mọi thứ có thể để bảo vệ tài khoản.

Tôi hi vọng bạn sẽ nhớ rằng bạn chỉ nên rủi ro một phần nhỏ vốn trên mỗi lệnh để bạn có thể sống sót qua các chuỗi thua lỗ và cũng tránh một drawdown về vốn. Các drawdown lớn thường có nghĩa là một cái chết nhanh chóng với tài khoản của bạn.

Bạn rủi ro càng ít trên 1 lệnh, drawdown tối đa của bạn sẽ càng ít hơn. Bạn thua càng nhiều vốn, càng khó để kiếm lại hòa vốn. Điều này có nghĩa là bạn chỉ nên giao dịch 1 phần nhỏ vốn. Càng nhỏ càng tốt.Ít thì tốt hơn nhiều.

Lời khuyên là 2% hoặc nhỏ hơn. “2% hoặc nhỏ hơn” trên mỗi lệnh là lời khuyên cho mọi người. Tôi nhấn mạnh “lời khuyên” vì nó phụ thuộc vào các yếu tố khác như kinh nghiệm của bạn hay hệ thống của bạn – chủ yếu là mức độ thường xuyên giao dịch forex broker hay không.

Càng nhiều lệnh bạn vào trên khung thời gian bạn tập trung, thì bạn muốn càng ít rủi ro trên mỗi lệnh. Cuối cùng, đừng quên tính đến sự thay đổi mức độ biến động của thị trường. Mức độ biến động có thể bạn điều chỉnh các điểm vào và điểm thoát lệnh.